Skip to main content

Webpolicy

Vi respekterer din personlige integritet og beskytter derfor den information, vi modtager fra dig. Læs venligst denne webpolicy, hvis du ønsker mere information.

Bergsala AB med org. 556315-6412 ("Bergsala") er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Alle henvisninger i denne webpolitik til "vi", "os" og "vores" skal betragtes som en henvisning til Bergsala. Vi respekterer dit privatliv og beskytter derfor de oplysninger, vi modtager fra dig. Læs venligst denne webpolicy for at få flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du køber eller bruger vores tjenester, sender en jobansøgning til os eller er en reference i en af vores rekrutteringsprocesser.

 

Bergsala har en række domænenavne og kan fra tid til anden øge antallet af websteder. Bemærk venligst, at denne webpolicy kun gælder for følgende websteder, der offentliggøres og vedligeholdes af Bergsala:

 

www.bergsala.se, www.bergsala.no, www.bergsala.dk, www.bergsala.fi, www.bergsala.lv, www.bergsala.eu, www.nintendo.se, www.nintendo.no, www. nintendo.dk, www.nintendo.fi

 

Derudover bruger vi også cookies til at indsamle generelle oplysninger om vores besøgende. Læs mere om dette under cookies.

Hvilken type personoplysninger behandler vi, med hvilket formål, og på hvilket retsgrundlag baserer vi vores behandling af personoplysninger?

 • Direkte markedsføring:

  Udsendelse af nyhedsbreve, tilbud og relevante oplysninger om vores tjenester og produkter.

  Personlige oplysninger: Navn, e-mail-adresse

  Retsgrundlag: Legitim interesse.
  Bergsala's legitime interesse i at sende nyhedsbreve.

  Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er abonnent på vores nyhedsbrev.

 • Konkurrencer:

  • udvælgelse og kontakt af konkurrencevindere
  • udsendelse af præmier til konkurrencevindere


  Personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse

  Retsgrundlag: Opfyldelse af en aftale.
  Bergsala's forpligtelse til at opfylde en aftale, hvor deltageren er part i aftalen.

  Juridisk forpligtelse: Fuldbyrdelse af vores forpligtelse til at opbevare oplysninger i overensstemmelse med regnskabslovgivningen.

  Opbevaringsperiode: 7 år i henhold til regnskabsloven (1999:1078).

 • Service- og garantiydelser:

  • Kontakt for at besvare spørgsmål om service og garanti
  • Modtagelse og returnering af produkter


  Personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

  Retsgrundlag: Legitim interesse: I tilfælde af en klage baserer vi behandlingen på vores legitime interesse i at opfylde vores forpligtelser til at træffe foranstaltninger i henhold til forbrugerkøbeloven (1990: 932) eller loven (2005: 59) om fjernsalgsaftaler og aftaler uden for forretningslokaler.

  Juridisk forpligtelse: Hvis der ikke er tale om en klage, baserer vi behandlingen på vores forpligtelse til at opfylde den aftale, vi har indgået med dig.

  Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af vores forpligtelse til at opbevare oplysninger i overensstemmelse med regnskabslovgivningen.

  Opbevaringsperiode: 1 år efter at vi har ydet service og/eller garantiservice til dig. Vi opbevarer også de oplysninger, der er nødvendige i 7 år for at opfylde kravet om opbevaring i bogføringsloven (1999: 1078).

 • Rekruttering:

  • Indledende aktiviteter
  • Kontakt for at aftale et eventuelt interview
  • Gennemførelse af samtaler
  • Indhentning af information fra de oplyste referencer
  • Opbevaring af ansøgninger

  Kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, oplysninger i dit CV og ansøgning, samtalenotater og oplysninger fra referencer.

  Vi beder dig om ikke at give os personfølsomme oplysninger såsom oplysninger om helbred, religion og fagforeningsmedlemskab. Hvis du alligevel giver sådanne oplysninger i din ansøgning, forbeholder vi os ret til at slette disse oplysninger, idet vi antager, at vi ikke har noget formål og retsgrundlag for at behandle sådanne oplysninger.

  Retsgrundlag: : Legitim interesse
  Vores legitime interesse i at rekruttere personale med de rette kompetencer.

  Opbevaringsperiode: Dine oplysninger behandles, indtil vi har besat den stilling, du har søgt. Hvis du har givet dit samtykke til, at vi må opbevare dine oplysninger med henblik på fremtidige stillinger, opbevarer vi oplysningerne i op til to år fra det tidspunkt, hvor du gav os dit samtykke.

 • Referenceoplysninger:

  • Kontakt til oplyste referencepersoner
  • Indhentning af referencer
  • Opbevaring af noter fra referencesamtaler

  Kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, jobtitel.

  Retsgrundlag: : Legitim interesse
  Vores legitime interesse i at rekruttere personale med de rette kompetencer.

  Opbevaringsperiode: Dine oplysninger behandles, indtil vi har besat den stilling, du har søgt.

 • Forbedring af vores tjenester:

  • Løsning af softwarefejl
  • Identificering og løsning af problemer med websteder
  • Ændring af grænsefladen på webstedet

  Kategorier af personoplysninger: Oplysninger om webstedet baseret på din IP-adresse, browseroplysninger

  Retsgrundlag: Legitim interesse
  Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at kunne levere hurtige og brugervenlige tjenester.

  Opbevaringsperiode: 26 måneder efter du har benyttet vores tjenester.

 • Kommunikation med forhandlere:

  Registrering og administration af service- og garantisager.

  Kategorier af personoplysninger: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsgiverens navn, jobtitel.

  Retsgrundlag: Legitim interesse
  Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at kunne opfylde vores forpligtelser i den forhandleraftale, som vi har indgået med din arbejdsgiver.

  Opbevaringsperiode: 10 år efter påbegyndt service- og garantisag.

Vi anvender kun de personoplysninger, der er relevante i hvert enkelt tilfælde for at kunne fastslå, gøre gældende eller forsvare juridiske krav. Generelt behandler vi sådanne personoplysninger i 10 år fra oprettelsen eller i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde formålet i det pågældende tilfælde. Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvorfra indsamler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler personoplysninger, der indsamles direkte fra dig, fra den virksomhed du repræsenterer og fra personoplysninger, der indsamles via cookies. Under ansættelsesprocedurer kan vi også behandle personoplysninger, der er indhentet fra dine referencer.

Hvad sker der, hvis du ikke giver os dine personlige oplysninger?

Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, kan funktionaliteten være begrænset på vores websted. Hvis du vælger ikke at give dine personlige oplysninger, når du kontakter os, kan vi muligvis ikke levere den ønskede kundeservice eller tjeneste.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

For at opfylde de formål, der er anført ovenfor, deler vi dine personlige oplysninger med følgende modtagere.

a) Virksomheder inden for den samme koncern, som vi tilhører

b) Leverandører af analyseværktøjer til vores websted

c) Sociale medier (Facebook, Google, Instagram, YouTube og / eller Twitter)

d) Leverandører af værktøjer til direkte markedsføring (Elastic Email)

e) IT-leverandører

f) Referencer

Deling af dine personoplysninger kan fx finde sted internt, hvor et spørgsmål skal besvares af en anden person end den person, der har modtaget det. Det navn og den e-mailadresse, der angives ved tilmelding til nyhedsbrevet, deles ikke med andre end den person, der udsender nyhedsbrevet.

I de tilfælde, hvor du som besøgende er logget ind på Facebook, Google, Instagram, YouTube og/eller Twitter, registrerer disse platforme de sider, du besøger på vores hjemmeside. Du kan læse mere om, hvordan denne dataudveksling er udformet, i de enkelte platformes brugeraftale. I mange tilfælde er det også muligt at styre, hvilke oplysninger der deles. Læs mere om dette under cookies.

Overfører vi dine personlige oplysninger uden for EU/EØS?

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis Europa-Kommissionen ikke har besluttet at et land, som dine personoplysninger overføres til, har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, vil vi give en beskrivelse af de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet, eller det retsgrundlag, som vi baserer overførslen på, for at sikre at dine personoplysninger kun overføres i overensstemmelse med europæisk databeskyttelseslovgivning. For at få oplysninger om, hvorvidt vi har overført dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvilke lande vi har overført dine personoplysninger til, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er truffet i forbindelse med overførslen, bedes du kontakte os ved at sende en skriftlig anmodning til de kontaktoplysninger, der er angivet i slutningen af denne webpolitik.

Hvilke rettigheder har du?

Nedenfor er der en oversigt over de rettigheder, du har i henhold til den europæiske databeskyttelseslovgivning. Det koster dig ikke noget at udøve disse rettigheder, og du kan udøve dem ved at kontakte os (se kontaktoplysningerne i slutningen af denne webpolitik). Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder.

Bemærk venligst, at vi altid vil foretage en vurdering af en anmodning om at udøve en rettighed for at afgøre, om anmodningen er berettiget. Ikke alle rettigheder, der er anført nedenfor, er absolutte og der kan gøres undtagelser.

Ud over de rettigheder, der er anført nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger.

a) Ret til adgang. Efter anmodning har du ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger, som vi behandler, og til at modtage yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.
b) Ret til berigtigelse. Du har ret til at få dine personlige oplysninger rettet og/eller suppleret, hvis de er ukorrekte og/eller ufuldstændige.
c) Ret til at slette. Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger uden unødig forsinkelse i følgende situationer:
-personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;
-du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen;
-du gør en berettiget indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
-personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller
-sletning er påkrævet for at opfylde en retlig forpligtelse.
d) Ret til begrænsning af behandlingen. Du har ret til at anmode om en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende situationer:
-nøjagtigheden af personoplysningerne er under undersøgelse;
-behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig for formålet med behandlingen, men du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om en begrænsning af behandlingen;
-vi har ikke længere brug for personoplysningerne, men du har brug for personoplysningerne for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller
-du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og en sådan indsigelse er under behandling.
e) Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, og som du har givet os, overført til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke eller opfyldelsen af en aftale.
f) Generel ret til at gøre indsigelse. Du har en generel ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse. Hvis du gør indsigelse, skal vi vise, at vi har tvingende legitime grunde til en sådan behandling, eller at vi har brug for personoplysningerne for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.
g) Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, der finder sted med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør dette, vil vi ikke fortsætte med at behandle dine personoplysninger til sådanne formål.

Links

På vores websted findes der links til andre websteder, som ikke er omfattet af vores webpolicy. For yderligere oplysninger om andre websteders webpolicy bør du læse deres vilkår og betingelser, før du deler personlige oplysninger.

Kontakt

Du kan komme i kontakt med os på følgende måde:

ATT: Bergsalas databeskyttelsesrådgiver
Box 10204
434 23 Kungsbacka
Sverige


Nintendo Co., Ltd., Kyoto, Japan, er en globalt førende virksomhed inden for interaktiv underholdning. Indtil i dag har Nintendo solgt mere end 5 milliarder spil og mere end 790 millioner spilkonsoller verden over. Nintendo har skabt elskede frontfigurer som Mario og Donkey Kong. Nintendo har også lanceret serier som The Legend of Zelda, Metroid og et fænomen som Pokémon. Nintendo producerer og markedsfører hardware og software til Nintendo Switch, Wii U, Wii, Nintendo DS og Nintendo 3DS-familien.

Social media

© Bergsala | Officiel hjemmside for Nintendo i Danmark