• INFORMATION
  • Konsol:
  • Nintendo 3DS
  • Wii U
  • Kategori:
  • Udstyr

amiibo - Anvendelse i spil

Her kan du læse om, hvordan amiibo benyttes i forskellige spil.

amiibo-figurer kan anvendes i forskellige spil på én af to måder: læse/skrive eller kun læse. Det vil variere fra spil til spil, hvilken af de to metoder, der benyttes og på hvilken måde:

  • Læse-/skrivekompatible spil: denne type spil kan både indlæse data fra og skrive data til kompatible amiibo-figurer.
  • Læsekompatible spil: denne type spil indlæser kun data fra kompatible amiibo-figurer, der bliver ikke overført data fra spillet til figurerne.

Det er vigtigt at mærke sig forskellen mellem disse to typer, da hver amiibo-figur kun kan gemme data fra ét spil ad gangen. Når en amiibo er blevet brugt i et læse-/skrivekompatibelt spil, er du nødt til at slette denne data, inden du bruger amiibo-figuren i et andet læse-/skrivekompatibelt spil. I første omgang er det kun Super Smash Bros. for Wii U (og senere Super Smash Bros. for Nintendo 3DS) som er både læse- og skrivekompatibelt.

Men selvom der er gemt data fra et læse-/skrivekompatibelt spil på en amiibo, så kan den uden problemer bruges i læsekompatible spil. Fx kan en amiibo-Mario, som har data fra Super Smash Bros. for Wii U sagtens bruges i både Mario Kart 8 og Hyrule Warriors uden det giver nogen problemer.

For at slette amiibo-data og gøre figuren klar til brug i et andet læse-/skrivekompatibelt spil, skal du gå ind i System Settings på Wii U og vælge amiibo Setting (kræver systemversion 5.3.0E eller højere). Herfra kan du blandt andet slette data i dine amiibo-figurer.

Del |